Prostovoljstvo

ZPM Krško je podpisnica Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva in ima naziv mladim prostovoljcem prijazna organizacija. Zagotavlja organizirano prostovoljstvo skladno z veljavnimi pravnimi akti. Koordiniranje in spodbujanje prostovoljstva izvaja tudi preko Kluba prostovoljcev ZPM Krško. Program in naloge Kluba temeljijo na povezovanju prostovoljcev ZPM Krško, pomoči pri organizaciji in izvedbi programov in izobraževanj ZPM Krško, podajanju idej in predlogov o novih programskih vsebinah ter spodbujanju in promociji prostovoljstva.

Dokumenti ZPMK