Predstavitev

Zveza prijateljev mladine Krško (ZPM Krško) je humanitarna, nevladna, nestrankarska, človekoljubna, prostovoljska, neprofitna društvena organizacija z bogato dolgoletno tradicijo, ki skrbi za kakovost življenja otrok, mladostnikov, staršev in družin. Je aktivna članica nacionalne organizacije ZPMS in CNVOS. Deluje v imenu ZPMS in svojih članic, 9 društev prijateljev mladine v občini Krško. Sodeluje z drugimi društvi, nevladnimi organizacijami in zavodi na lokalnem, regijskem, nacionalnem nivoju in v tujini. Člani društev in prostovoljci, organizirani v najrazličnejših oblikah delovanja, razvijajo in vodijo raznovrstne dejavnosti za otroke, mladino in družine.

Dokumenti ZPMK

NAŠI CILJI

  • uresničevati Konvencijo o otrokovih pravicah in izvajati nacionalni program za otroke in mladino
  • skrb za kvalitetno življenje in prosti čas z enakimi možnostmi za vse otroke, mladostnike in družine
  • razvijati ustvarjalnost, inovativnost in talente otrok in mladostnikov
  • spodbujati k oblikovanju otrokom, mladostnikom in družinam naklonjenega javnega mnenja
  • razvijati in krepiti temeljne vrednote prostovoljnega dela ter zanj ustvarjati pogoje

Začetki – prispevek Vida Ban – sekretarka 26. 10. 2019

Zveza prijateljev mladine Krško (ZPM Krško) je naslednica Občinske zveze prijateljev mladine Krško (OZPM Krško), ki je bila v fazi ustanavljanja v letu 1952 in pričela kot občinska zveza društev delovati v letu 1953 (vpis v register) in se nato 1. marca 1953 pridružila takrat ustanovljeni Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Ustanoviteljice takratne OZPM Krško (statut) so bila po krajevnih skupnostih ustanovljena društva prijateljev mladine v takratni občini Krško, ki je zajemala tudi območje sedanje občine Kostanjevica na Krki. OZPM Krško je vzpostavila zgledno sodelovanje in povezovanje med društvi prijateljev mladine v občini Krško pri vseh skupnih akcijah, ki so ustvarjale pogoje za kvalitetnejše preživljanje organiziranega prostega časa predšolskih otrok in šolarjev. Številno članstvo v vseh društvih se je lotevalo izgradnje otroških igrišč po krajevnih skupnostih, zbiranja poljskih pridelkov in sadja po vseh krajih na območju občine za potrebe otrok iz socialno ogroženih družin, ki so preživljali organizirane počitniške dni v organizaciji in celostni oskrbi članstva OZPM Krško. Prva letovanja so bila organizirana ob reki Krki pri Podbočju, nato v Rovinju in kasneje v Poreču (Materada). V prostovoljno delo z otroki in za otroke so se med poletnimi počitnicami vključevali vzgojitelji vedno več ustanovljenih vrtcev, učitelji, kuharice in ostalo tehnično osebje. Pri zbiranju denarja za prevoze na letovanja in potrebnega materiala za t. i. »kolonije« so prispevala vsa podjetja po ključu števila zaposlenih v podjetjih. Dogovor na zaposlenega po t. i. samoupravnem sporazumu je veljal tudi za zbiranje sredstev za obdaritve vseh predšolskih otrok in šolarjev v občini Krško. Potovanje dedka Mraza po krajih občine Krško z enotnim programom in spremstvom še danes ostaja v spominu nastopajočih snežink, palčkov, medvedkov, zajčkov in ostalih pravljičnih bitij ter obdarovanih otrok.
Pionirsko delo ob ustanavljanju društev prijateljev mladine v občini Krško ter OZPM Krško je opravila učiteljica Rezi Pirc, prva predsednica prvega društva prijateljev mladine v Leskovcu in nato ustanoviteljica in dolgoletna predsednica OZPM Krško. Ustvarila je otrokom in organizaciji predan kolektiv iz članov društev in prosvetnih delavcev, ki so s svojim predanim, humanim šolskim in obšolskim delom ustvarili kadrovske in materialne pogoje za eno najuspešnejših organizacij tudi danes. Povezanost sedanje ZPM Krško z Zvezo prijateljev mladine Slovenije je rezultat ne samo članskega (kadrovskega) sodelovanja v krovni organizaciji, temveč tudi razumevanje vodstva organizacije ZPM Krško o pomenu nevladnih organizacij pri varovanju otrokovih pravic, zmanjševanju socialne izključenosti, izobraževanju staršev ter medgeneracijskemu sodelovanju v družbi.