UPRAVNI ODBOR ZPM KRŠKO (mandat 2018 – 2022)

 • Vinko Hostar – predsednik ZPM Krško
 • Suzana Robek – podpredsednica ZPM Krško
 • Vida Ban – sekretarka ZPM Krško
 • Tončka Kovačič
 • Uroš Brezovšek
 • Nada Kozole
 • Mojca Bohorič
 • Mirjana Lipej

NADZORNI ODBOR (mandat 2018 – 2022)

 • Katja Šribar – predsednica NO ZPM Krško
 • Irena Kozole
 • Tjaša Rakar
 • Sonja Simončič
 • Katarina Volčanšek

ČASTNO RAZSODIŠČE ( mandat 2018 – 2022)

 • Slavica Ševerkar
 • Mojca Rostohar

Aktualni predsednik ZPM Krško je g. Vinko Hostar, podpredsednica ga. Suzana Robek, sekretarka pa ga. Vida Ban.